نویسنده = هیبتی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 963-996

رضا هیبتی؛ سعید صمدی؛ محمد واعظ برزانی