نویسنده = فیضی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 527-549

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی