نویسنده = رى، مرتضى حید
تعداد مقالات: 1
1. انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى