کلیدواژه‌ها = ساختار اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقۀ یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 807-834

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی