کلیدواژه‌ها = نابرابری منطقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه نابرابری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 875-890

زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ جمال نگهداری