کلیدواژه‌ها = مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 917-945

قادر صفرزاده؛ حسن خداویسی