ارزش‌ اقتصادی ویژگی‌های چندگانه برنج مبتنی بر رویکرد ترجیحات اظهارشده مصرف‌کنندگان شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

برنج مهم‌ترین محصول کشاورزی است که نقش بسیار مهمی در تغذیه مردم جهان و هم‌چنین اقتصاد کشاورزی ایران دارد. مصرف­کنندگان برنج به دنبال خرید صفاتی از محصول هستند که مطلوبیت بیشتری برایشان تولید کند، بنابراین اندازه­گیری صفاتی که مطلوبیت موردنظر را ایجاد نماید، ضرورت دارد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد آزمون انتخاب، ترجیحات و مقادیر تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برای ویژگی‌های مختلف برنج مورد ارزیابی قرار می­گیرد. داده­های مطالعه، از طریق 120 پرسشنامه با طراحی متعامد در سال 1395 در شهر ساری و با بهره­گیری از مدل لاجیت شرطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد هر خانوار ساروی به‌منظور بهبود وضعیت برنج مصرفی خود، به‌طور میانگین حاضر به پرداخت 17850 تومان برای هر کیلوگرم برنج می­باشد. آگاهی از ویژگی‌های اساسی برنج و ترجیحات افراد در مواجهه با آن، می­تواند منجر به تغییر و تحول در ساختار تحقیقات و تولید این محصول استراتژیک شود.
طبقه‌بندی JEL: D00, D03, D11, Q10, Q19

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Value of Rice Multiple Attributes Based on Stated Preference Approach of Consumers in Sari City

نویسندگان [English]

 • hamid amirnejad 1
 • nazi heidari zahiri 2
 • ahmadreza shahpouri 2
1 Associate Professor of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Sciences University, Iran
2 Ph.D. Candidate in agricultural Economics, sari agricultural Sciences and natural resources University, Iran
چکیده [English]

Rice is the most important agricultural product that plays an important role in feeding the world and Iran agricultural economics. Rice consumers are looking to buy more utility attributes of the product. Thus, the measurement attributes that create desired utility is necessary. In this study, using choice experiment approach, consumer preferences and willing to pay for various attributes of rice is examined. Data was analyzed through 120 questionnaires in sari with orthogonal design in the Sari city by the conditional logit model. The results showed each household of Sari to improve rice consumer situation willing to pay on average 17850 Tomans per kg. Knowledge of the basic attributes of rice and individual preferences can lead to changes in the structure of researches and production of this strategic product.
JEL Classification: Q19, Q10, D11, D03, D00

کلیدواژه‌ها [English]

 • Choice Experiment
 • Willingness to Pay
 • Rice Attributes
 • Conditional Logit Model
 1. اباذری، عطیه (1390). عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف­کنندگان برنج، مطالعه‌ی موردی: مصرف­کنندگان شهری استان مازندران. پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 
 2. آمارنامه کشاورزی (1395). اطلاعات جامع کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. جلد اول. تهران، ایران.
 3. ایزدی­مهر، نرگس (1393). برآورد ارزش کارکردهای غیربازاری دریاچه ارومیه: رهیافت آزمون انتخاب. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی. دانشکده‌ی کشاورزی. دانشگاه ارومیه.
 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395). نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران سال 1394 <www.cbi.ir>.
 5. حق‌جو، مریم (1394). برآورد ارزش اقتصادی جنگل­های ارسباران (مقایسه‌ی رهیافت­های آزمون انتخاب و رتبه­بندی مشروط. پایان­نامه دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی. دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 6. حیدری کمال­آبادی، رضا. نبی­زاده، مجتبی. مجاوریان، سید مجتبی. خانکشی­پور، غلامرضا و دزیانی، سعید (1395). عوامل مؤثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت. فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. 24، (96).
 7. شرزه­ای، غلامعلی و جلیلی کامجو، سید پرویز (1392). الگو­سازی انتخاب، رویکرد نوین برای ارزش‌گذاری کالاهای زیست‌محیطی، مطالعه‌ی موردی: گنج‌نامه همدان. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ‌(رشد و توسعه‌ی پایدار). 13 (3): 18-1.
 8. عزیزی، جعفر (1385). ارزیابی اقتصادی راهبردهای بازاریابی برنج در استان گیلان. مجله‌ی علوم کشاورزی. 12(4): 14-1.
 9. صالح­­نیا، مینا. حیاتی، باب­اله. قهرمان­زاده، محمد و مولایی، مرتضی (1392). برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست­محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب. مجله‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. جلد 27، (4): 276-267.
 10. جلیلی کامجو، سید پرویز، خوش­اخلاق، رحمان، صمدی، سعید و کیانی، غلامحسین (1394). برآورد ارزش اقتصادی-حفاظتی ویژگی­های مختلف اکوسیستمی تالاب گاو­خونی: الگوی مدل‌سازی انتخاب و لاجیت شرطی. فصلنامه‌ی تحقیقات اقتصادی. 50 (1): 127-99.
  1. Aoki, K., Akai, K., & Ujiie, K. (2016). A choice experiment to compare preferences for rice in Thailand and Japan: The impact of origin, sustainability, and taste. Food Quality and Preference. Article in press.
  2. Arcidiacono, P.,  Bayer, P. Blevins, J. R., & Ellickson, P. B. (2012). Estimation of dynamic discrete choice models in continuous time with an Application to Retail Competition. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Working Paper 18449. http://www.nber.org/papers/w18449. Massachusetts, Cambridge.
  3. Bergmann, A., Hanley, N., & Wright, R. (2006). Valuing the attributes of renewable energy investments. Energy Policy, 34: 1004-1014.
  4. Birol, E., Karousakis K., & Koundouri, P. (2006). Using economic valuation techniques to inform water resources management: A survey and critical appraisal of available techniques and an application. Science of the Total Environment, 365: 105-122.
  5. Chiew, E., & Daziano, R. A. (2015). A Bayes multinomial probit model for random consumer-surplus maximization. The Journal of Choice Modelling.1-4. Article in press.
  6. Fosgerau, M., & Börjesson, M. (2015). Manipulating a stated choice experiment. The Journal of Choice Modelling.16:43–49.
  7. Gurung, B. (2013). A Hedonic Pricing Model of Rice for Bhutan. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 1, Issue 2 (2013) ISSN 2320–4044 (Online).
  8. Han, D. B., Nayga, R. M. J. Lee, J.Y., & Yoon, J. M. (2012). Assessing Korean Consumers’ Valuation for Domestic and Imported Rice: Importance of Country of Origin and Food Miles Information. Selected Paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Birmingham, AL, February 4-7.
  9. Hanley, N., Mourato, S., & Wright, R. (2001). Choice modelling approaches: A superior alternative for environmental valuation? Journal of Economic Surveys 15(3): 435-462.
  10. Hausman, J. A., & McFadden, D. (1984). Specification tests for the multinomial logit model. Econometrica, 52(5), 1219-1240.
  11. Hensher, D.A., Rose, J.M., & Greene, W. H. (2005). Applied Choice Analysis: A Primer. New York: Cambridge University Press.
  12. Lancaster, K. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political Economics, 74: 217-231.
  13. Louviere, J.J., & Woodworth, G. (1983). Design and analysis of simulated consumer choice or allocation experiments: an approach based on aggregate data. Journal of Marketing Research, 20: 350-367.
  14. Louviere, J.J. (1994). Conjoint Analysis. In R.P. Bagozzi, ed, Advanced Methods of Marketing Research. Blackwell Business.
  15. McFadden, D. (1984). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior.In: Zarembka, P. (Ed.), Frontiersin Econometrics. Academic Press, NewYork, NY, 105-142.                 
  16. Vega, D.C. ,&  Alpizar, F. (2011). The Case of the Toro 3 Hydroelectric Project and the Recreo Verde Tourist Center in Costa Rica; Environment for Development: Discussion Paper Series. EfD DP. 1-26.
  17. Walisinghe, B.R., & Gunaratne, L.H.P. (2008). Consumer Preferences for Quality Attributes of Rice: A Conjoint Analysis. Journal of Agricultural Economics. 11. 19-30.