نویسنده = عرفانى، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


2. آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

علیرضا عرفانى؛ دکتر احمد جعفرى صمیمى