نویسنده = قاسمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمود متوسلی؛ محمد قاسمی