نویسنده = فلاحی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

محمد علی فلاحی؛ حمید خالوزاده؛ سعیده حمیدی علمداری


2. ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی