نویسنده = یزدی، علی صادق زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ علی صادق زاده یزدی