نویسنده = محرمی، زهرا نجاتی
تعداد مقالات: 1
1. آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

غلامرضا کشاورز حداد؛ زهرا نجاتی محرمی