نویسنده = هاشمی، احمد برادران
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن

دوره 41، شماره 5، زمستان 1385

احمد جعفری صمیمی؛ احمد برادران هاشمی؛ تورج دهقانی