نویسنده = حلافی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. صادرات نفت و رشد اقتصادی

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری