نویسنده = رجبیان، محمد اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان