نویسنده = دلیری، احمد سام
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

احمد سام دلیری؛ صادق خلیلیان