نویسنده = علمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

زهرا علمی؛ سعید کریمی پتانلر؛ کامران کسرایی