نویسنده = ساطعی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 1-200

کریم آذربایجانی؛ علیمراد شریفی؛ مهسا ساطعی