نویسنده = حق دوست، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

علی امامی میبدی؛ آرش اعظمی؛ احسان حق دوست