نویسنده = احمدزاده، عزیز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

سعید صمدی؛ علیمراد شریفی؛ عزیز احمدزاده؛ آزاد خانزادی