نویسنده = کازرونی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

علیرضا کازرونی؛ سکینه سجودی