نویسنده = قاسمی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی طیب نیا؛ فاطمه قاسمی