نویسنده = برخورداری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-44

حسن سبحانی؛ محمدرضا برخورداری