نویسنده = مرتضوی فر، زینب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 181-205

عبدالرسول قاسمی؛ محمد ستاریفر؛ زینب مرتضوی فر