نویسنده = صدر، سیدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-151

فاطمه اسمعیلی؛ سیدکاظم صدر؛ محمد نوفرستی