نویسنده = رضائی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-99

محمود متوسلی؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر