نویسنده = احمدیان، دکترمجید
تعداد مقالات: 1
1. نظریه تعیین عرضه اقتصادی کالای بادوام

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

دکترمجید احمدیان