نویسنده = همتی، دکتر عبدالناصر
تعداد مقالات: 1
1. الگوی عرضه نفت کشورهای غیر اوپک

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

دکتر عبدالناصر همتی