نویسنده = کیانی، دکتر کامبیز هژبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر کامبیز هژبر کیانی؛ سیروس نیک اقبال