نویسنده = کرمی، صمد اله رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم

دوره 33، شماره 2، پاییز 1377

سید کاظم صدر؛ صمد اله رحمانی کرمی