نویسنده = قیاسوند، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمد سعید قیاسوند