نویسنده = قرائی، حسن اعمی بنده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

سید عبدالمجید جلائی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی