نویسنده = فرد، احسان طاهری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی