نویسنده = جهانگرد، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 23-44

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد