نویسنده = عرب‌یارمحمدی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 109-128

سید محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی