نویسنده = بهزادی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-78

احمد صدرائی جواهری؛ زهرا بهزادی