نویسنده = رهبر، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

فرهاد رهبر؛ فرشید مظفری خامنه؛ شاپور محمدی