نویسنده = طهرانچیان، امیرمنصور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-312

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو