نویسنده = عباس زاده، نصرت‌الله
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تجربة انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 119-143

نصرت‌الله عباس زاده؛ مجید احمدیان؛ فرهاد رهبر؛ حمید ابریشمی