نویسنده = شاکری، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-50

ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی