نویسنده = صارم، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-42

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم