نویسنده = محمد زاده، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای شهری کشور

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-150

فیروز فلاحی؛ پرویز محمد زاده؛ صمد حکمتی فرید