نویسنده = زمان زاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص مقیاس هم‌ارز برای خانوارهای ایرانی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-29

حمید زمان زاده؛ اصغر شاهمرادی