نویسنده = نظری، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 927-959

یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر