نویسنده = منتظری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 479-507

زهرا منتظری؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی