نویسنده = آماده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد‌ه‌‌ها

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 173-188

علی آزادی نژاد؛ حمید آماده؛ علی امامی میبدی