نویسنده = نور اشرف الدین، سید میثم
تعداد مقالات: 1
1. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین