نویسنده = میرمهدی، سیده اکرم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سرایت نوسان‌‌های قیمت‌ جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 555-574

سعید صمدی؛ علی خرمی پور؛ انسیه مصدقی؛ سیده اکرم میرمهدی