نویسنده = ملابهرامی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-787

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی