نویسنده = فرج زاده، زکریا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 663-686

زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی